Postępy w terapii
niewydolności serca 2017
Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK
2-3 czerwca 2017 r.
Hotel Andersia, Poznań
25 lat Wydziału Lekarskiego II
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zaproszenie

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

 

W imieniu Zarządu Sekcji Niewydolności Serca PTK, Komitetu Naukowego i Organizacyjnego z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa ponownie do Poznania, w dniach 2-3 czerwca 2017 r., na Konferencję Sekcji Niewydolności Serca 2017 „Postępy w terapii niewydolności serca 2017”. Tym razem tematem wiodącym Konferencji będą nowości w leczeniu niewydolności serca, implementacja zeszłorocznych zaleceń ESC w praktyce klinicznej oraz dotychczasowe doświadczenia z nowymi lekami. Program tegorocznej Konferencji będzie obejmować ponadto wszystkie najważniejsze aspekty leczenia chorób towarzyszących i rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca. Zgodnie z tradycją w pierwszym dniu konferencji odbędą się sesje warsztatowe, na które zapraszamy nie tylko kardiologów. W tym roku eksperci w przystępny i interaktywny sposób omówią „krok po kroku” sposoby oceny echokardiograficznej (funkcja rozkurczowa, wady zastawkowe, stress echo), przybliżony zostanie problem rozpoznawania i leczenia zaburzeń rytmu w różnych grupach pacjentów z niewydolnością serca, przedstawione zostaną techniki telemedyczne.

Szczególną uwagę poświęcimy ocenie skuteczności realizacji nowych zaleceń w praktyce klinicznej oraz dotychczasowym doświadczeniom z nowo wprowadzonymi lekami (sakubitril/walsartan). W programie konferencji znajdą się również zagadnienia dotyczące organizacji nowoczesnego systemu opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. Nie zabraknie sesji dedykowanej lekarzom rodzinnym, pielęgniarkom i rehabilitantom.

W trakcie Konferencji odbędzie się Walne Zebranie członków sekcji NS PTK, mające na celu wyłonienie nowych władz na kolejną dwuletnią kadencję oraz przewodniczącego elekta na lata 2019-2021.

Poziom naukowy Konferencji zagwarantują najwybitniejsi specjaliści z poszczególnych dziedzin, którzy już przyjęli zaproszenie do wygłoszenia wykładów i prezentacji. Stworzymy również okazję do zaprezentowania własnych badań w zakresie niewydolności serca podczas interaktywnej sesji plakatowej. Już teraz zachęcamy do przesyłania streszczeń!

W trakcie Konferencji będzie też czas i okazja do spotkań towarzyskich i wymiany poglądów w mniej formalnej atmosferze.

W imieniu organizatorów i swoim własnym już teraz zapraszam do Poznania i udziału w Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK.

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Komitet naukowy

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Dr n. med. Adrian Gwizdała

Organizatorzy
 • Sekcja Niewydolności Serca PTK
 • I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu
Program

Piątek

2 czerwca 2017

Sobota

3 czerwca 2017

SALA A SALA B
10:00–11:30

Interaktywne warsztaty: Nowe możliwości leczenia HFrEF – praktyczny przewodnik. Warsztaty firmy Novartis

Przewodnicząca: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)

 • Dla kogo sakubitril/walsartan? – profil kliniczny pacjenta – M. Lelonek (Łódź)
 • Jak włączyć sakubitryl/walsartan i jak optymalizować jego dawkowanie? – J. Nessler (Kraków)
 • Sakubitryl/walsartan – objawy niepożądane, jak ich unikać i jak reagować – P. Rozentryt (Zabrze)
 • Przypadki kliniczne
 10:00–10.30

Wykład pod patronatem Impulse Dynamics

Cardiac Contractile Modulation. Nowa metoda elektroterapii w niewydolności krążenia – A. Sokal (Zabrze) 10:30–11.30

 MasterClass - Warsztaty

Jak leczyć pacjentów z migotaniem przedsionków: doustne leki przeciwkrzepliwe niebędące antagonistami witaminy K (NOAC)? – P. Mitkowski (Poznań), K. Błaszyk (Poznań)


11:30–11:45 Przerwa kawowa


11:45–13:15

Sesja edukacyjna interaktywna: Migotanie przedsionków w niewydolności serca

Przewodniczący: K. Błaszyk (Poznań)

 • Migotanie przedsionków w różnych scenariuszach klinicznych: HFrEF vs. HFpEF – E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)
 • Znaczenie indywidualizacji terapii. Dla kogo i kiedy leczenie inwazyjne? – A. Gwizdała (Poznań)
 • Postępowanie po wszczepieniu ICD: jak programować, aby nie szkodzić? – P. Mitkowski (Poznań)
 • Take home message – K. Błaszyk (Poznań)


 

Sesja edukacyjna: U których chorych z objawami prawokomorowej niewydolności serca należy podejrzewać nadciśnienie płucne?

Przewodniczący: T. Mularek-Kubzdela (Poznań), A. Araszkiewicz (Poznań)

 • Tętnicze nadciśnienie płucne – rozpoznawanie i leczenie wg aktualnych standardów – T. Mularek-Kubzdela (Poznań)
 • Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne – nowoczesne rozpoznawanie i leczenie – M. Janus (Poznań)
 • Przypadek kliniczny – tętnicze nadciśnienie
  płucne – K. Małaczyńska-Rajpold (Poznań)
 • Przypadek kliniczny – tętnicze nadciśnienie
  płucne – A. Smukowska-Gorynia (Poznań)
 • Przypadek kliniczny ZZNP – zakrzepowo-zatorowe
  nadciśnienie płucne – A. Araszkiewicz (Poznań)

13:15–13:45 Lunch dla uczestników warsztatów

SALA A

13:45–14:00

Walne Zgromadzenie członków Sekcji Niewydolności Serca PTK – I termin


14:00–14:45

Walne Zgromadzenie członków Sekcji Niewydolności Serca PTK – II termin

 • Sprawozdanie z działalności Zarządu SNS w kadencji 2015-2017
 • Wybory do Zarządu SNS 2017-2019

14:45–16:00

Uroczyste otwarcie konferencji

Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa), E. Straburzyńska-Migaj (Poznań), A. Gackowski (Kraków)

Wystąpienie prezesa PTK – prof. P. Hoffmana

 • Nowości z konferencji Europejskiej Asocjacji Niewydolności Serca – HFA 2017 – ostra niewydolność serca – P. Ponikowski (Wrocław)
 • Nowości z konferencji Europejskiej Asocjacji Niewydolności Serca – HFA 2017 – przewlekła niewydolność serca – E. Jankowska (Wrocław)16:00–16:15 Przerwa kawowa


SALA A SALA C
16:15–17:30

Sesja: Trudne sytuacje w niewydolności serca

Przewodniczący: M. Gruchała (Gdańsk), P. Leszek (Warszawa)

 • Oporne nadciśnienie tętnicze – A. Tykarski (Poznań)
 • Hiperkaliemia – kiedy i jak leczyć? – P. Rozentryt (Zabrze)
 • Czy udrożnienie przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej poprawia stan kliniczny chorego z niewydolnością serca? – M. Lesiak (Poznań)
 • Chory wysokiego ryzyka w HFrEF – jak identyfikować i postępować? – M. Lelonek (Łódź)


16:15–17:30

Sesja: Od czynników ryzyka do niewydolności serca

Przewodniczący: E. Straburzyńska-Migaj (Poznań), J. Nessler (Kraków), A. Gackowski (Kraków)

 • Choroby serca i naczyń w Polsce – sukcesy i porażki – T. Zdrojewski (Gdańsk)
 • Niewydolność serca – jak możemy ograniczyć
  jej skutki? – J. Nessler (Kraków)

Panel dyskusyjny: P. Hoffman (Warszawa), P. Ponikowski (Wrocław), S. Grajek (Poznań), P. Jankowski (Kraków), K. Chlebus (Gdańsk)

 


17:30–17:45 Przerwa kawowa

 

17:45–18:05

Wykład pod patronatem Amgen

Czy najniżej to najlepiej? – ewolucja poglądów na poziom LDL z perspektywy badań nad ewolokumabem – S. Grajek (Poznań)


17:45–19:15

Sesja: Niewydolność serca niejedno ma imię

Przewodniczący: A. Gackowski (Kraków), R. Ochotny (Poznań)

 • Zapalenie mięśnia serca – P. Leszek (Warszawa)
 • Niewydolność serca u chorego z nadciśnieniem tętniczym - HFpEF czy HFrEF? – P. Jankowski (Kraków)
 • Niewydolność serca w kardiomiopatii przerostowej – Z. Oko-Sarnowska (Poznań)
 • Ocena czynności skurczowej lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym – K. Gołba (Katowice)
 • Rola echokardiografii wysiłkowej w diagnostyce niewydolności serca – E. Płońska-Gościniak (Szczecin)

18:05–19:15

Sesja: Niewydolność serca w codziennej praktyce

Przewodniczący: J. Drożdż (Łódź), T. Rywik (Warszawa)

 • Niewydolność nerek i niewydolność serca – K. Pawlaczyk (Poznań)
 • Różnice w diagnostyce i terapii niewydolności serca u kobiet i mężczyzn – M. Klocek (Kraków)
 • Niedobór żelaza w niewydolności serca. Wykład pod patronatem Fresenius Medical Care – E. Straburzyńska-Migaj (Poznań)19:45 Uroczysta kolacja

Dzień Świadomości Niewydolności Serca

DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI NIEWYDOLNOŚCI SERCA

PROGRAM RAMOWY*

Miejsce: Poznań, tereny zielone nad Jeziorem Maltańskim (od strony ul. Wiankowej)

Data: Sobota, 3 czerwca 2017 r.

Godzina: 11:00–16:00

Strefa główna:

 • dyskusje na temat niewydolności serca z udziałem specjalistów z zakresu chorób serca, dietetyków, psychologów, ratowników medycznych, sportowców, lokalnych polityków, osób po przeszczepach serca
 • Serce warte poznania: czy wiesz jak funkcjonuje serce? Co zrobić dla zdrowia serca?
 • Sportowe serce: jak zdrowo uprawiać sport, czy można uprawiać sport mając chore serce, sygnały alarmujące o niewydolności serca
 • występy artystyczne (szkoła baletowa),
 • konkurs wiedzy o zdrowiu i sercu dla zaproszonych gości,
 • konkurs rysunkowy dla dzieci „Serce Twoich marzeń”.

 

Strefa medyczna:

 • sprawdź, czy masz migotanie przedsionków – badanie pod kątem arytmii,
 • badanie poziomu glukozy we krwi,
 • pokazy ratownictwa medycznego,
 • ocena ryzyka chorób serca,
 • dystrybucja materiałów drukowanych dotyczących profilaktyki zdrowotnej,
 • jak działa układ krwionośny – demonstracja z wykorzystaniem technologii Virtual Reality.

 

Strefa fit:

 • zajęcia sportowe - instruktaż nordic walking, Biegi dla Serca,
 • badanie składu ciała,
 • konsultacje z psychologiem sportu – porady motywacyjne.

 

Strefa kulinarna:

 • pokaz zdrowego gotowania wraz z degustacją, prowadzony przez znanych kucharzy,
 • porady dietetyczne ukierunkowane na choroby serca,
 • warsztaty zdrowe soki.

 

Strefa dla dzieci:

 • plac zabaw – zielone rośliny, wielkie piankowe puzzle,
 • konkursy z nagrodami,
 • animacje.

 

*program może ulec zmianie

Organizator:   Patronat medialny: 
Miejsce obrad

Andersia Hotel
Plac Andersa 3
61-894 Poznań
+48 61 667 80 00

 

andersiahotel.pl

Biuro organizacyjne
ul. Rodawska 26, 61-312 Poznań
tel. +48 61 830 40 67
Sponsorzy i patroni

Platynowy Sponsor

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Sponsorzy

Patronat honorowy

Patroni medialni